Pierwsza sesja zdjęciowa Julii

Kolejne zdjęciaki gotowe. Pozdrowienia dla Julii   |  fot. GLmedia – Grzegorz Lenko

Pierwsza sesja Julii